Jørn Didriksen

Telefon: 461 30 534
E-post: jorn@gulatingpublillestrom.no

Innkjøp craftbeer
Teknisk ansvarlig
IT ansvarlig
Barsjef

Jørn er ansvarlig for ølsmakinger,  for gjester i puben men også via Facebook og Youtube gjennom ØL Jørn.
Der intervjuer han personer og holder smakinger direkte på nett.

no Norwegian
X